Kauçuk İşleme

rubber

Kauçuk hazırlamada kullanılan karıştırıcılar, değirmenler ve ekstrüderler için bir dizi yeni ürün ve hizmet çözümleri geliştirdi.